Obiekty lekkoatletyczne

System N [natrysk] na bieżnie i rozbiegi. Składa się on z bazowej warstwy ET [mieszanina granulatu gumowego ze żwirem spojonego poliuretanem], która zapewnia odpowiednią elastyczność i równość, warstwy granulatu gumowego SBR rozkładanych maszynowo i natryskiwanej warstwy barwnego poliuretanu zmieszanego z drobnym granulatem EPDM. Dzięki temu uzyskujemy nawierzchnię elastyczną, która znakomicie „trzyma” stopę pomagając w bieganiu.

Nawierzchnie przepuszczalne

Jest systemem rekomendowanym do treningu. Nadaje się do biegania kolcach. System „Sandwich” – wyczynowy system lekkoatletyczny stosowany na obiektach przeznaczonych do rozgrywania zawodów wysokiej rangi. Składa się z rozkładanej maszynowo warstwy nośnej wykonanej z granulatu SBR spojonego lepiszczem poliuretanowym oraz warstwy użytkowej wykonanej ręcznie z barwnego poliuretanu zasypanego granulatem EPDM. System spełnia najwyższe wymagania IAAF i PZLA.

Nawierzchnie nieprzepuszczalne

– Full PUR – Elitarna nawierzchnia, produkt dla profesjonalistów, wykazujący bardzo wysokie parametry wytrzymałościowe. Wykonuje się go na obiektach, na których rozgrywane są zawody najwyższej rangi. Składa się z trzech warstw barwnego poliuretanu i granulatu EPDM i EPDM „Magic” wykonywanych ręcznie. System spełnia najwyższe wymagania IAAF i PZLA. Podbudowa: Do nawierzchni profesjonalnych stosowane są podbudowy z asfalto-betonu i betonu.

Na wszystkich nawierzchniach wykonujemy linie wg standardów IAAF. Obiekty są certyfikowane przez PZLA.